Το εξαγωγικό θαύμα της ελληνικής φράουλας

15 Ιουλίου, 2021 - 5:00 μμ
70
Views

Πως μια ποικιλιακή προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς δημιουργεί προηγούμενο για την αναδιάρθρωση των οπωροκηπευτικών προϊόντων της χώρας

Του Γιώργου Πολυχρονάκη, ειδικού συμβούλου της INCOFRUIT – HELLAS

Το 2020, οι συγκομισθείσες ποσότητες φράουλας παγκοσμίως υπερέβησαν τους 8,9 εκατομμύρια τόνους. Η Κίνα με 3,214 εκατομμύρια τόνους αποτελεί τη χώρα με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής φράουλας. Οι ΗΠΑ είναι η 2η  μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο, με 1,553 εκ τόνους, ακολουθεί το Μεξικό (714,6 χιλ τόνους) και η Τουρκία με 604,9 χιλιάδες τόνους. Στην 18η θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 74.561 τόνους.

Η καλλιεργηθείσα έκταση στην χώρα μας το 2021 εκτιμάται σε 17.500 εκτάρια, με την παραγωγή σε 80 χιλιάδες τόνους. Όσον αφορά στην παραγωγική περίοδο 2020 η φράουλα συμπεριελήφθη στις προτιμήσεις των καταναλωτών μαζί με τα άλλα φρούτα και λαχανικά λόγω αυξημένης περιεκτικότητας σε βιταμίνης C με αποτέλεσμα οι εξαγωγές τους να εκτοξευθούν και να είναι υψηλότερες κατά 22% σε ποσότητα και κατά 29% σε αξία σε σχέση με το 2019 καταγράφοντας ρεκόρ εξαγωγών.

Ο προσανατολισμός των εξαγωγών ήταν κυρίως προς Ρωσία και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες ανταποκρίνονταν στις προτιμήσεις της συγκεκριμένης αγοράς Μετά το εμπάργκο της Ρωσίας το 2014 εξακολούθησαν να καλλιεργούνται οι ίδιες ποικιλίες με στόχο τις ίδιες αγορές μέσω τρίτων εντός της Ε.Ε. χωρών με επανεξαγωγή προς την Ρωσία

Τις τελευταίες παραγωγικές περιόδους παρατηρήθηκε σταδιακή στροφή στην καλλιέργεια ποικιλιών π.χ. Victory προτιμητέων στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης με ολοκλήρωσή της το 2021 και επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη ότι με την ποικιλιακή αναδιάρθρωση της παραγωγής του προϊόντος και της προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς θα διαφοροποιόταν η σύνθεση των εξαγωγών μας και θα υπήρχε αύξηση της αξίας ανά μονάδα βάρους.

Ήδη με τα υπάρχοντα στοιχεία πενταμήνου της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφτηκε ιστορικό ρεκόρ τόσο σε ποσότητες όσο και ιδιαίτερα σε αξία κατά 28,7% και κατά 72,3% αντίστοιχα με την μεσοσταθμική τιμή μονάδος θεαματικά αυξημένη κατά 34% οφειλόμενη στον προσανατολισμό των εξαγωγών μας προς τις απαιτητικές καταναλωτικές αγορές Τηρήθηκαν αυστηρά οι ποιοτικές και φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές του προϊόντος αλλά και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλεια του απασχοληθέντος προσωπικού τόσο στην παραγωγή όσο και στην τυποποίηση-συσκευασία βάσει των πρωτοκόλλων covid-19.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία του Ισοζυγίου της τελευταίας τριετίας: Η εξαγωγή την νέα εμπορική περίοδο 2021, που ουσιαστικώς περαιώθηκε κινήθηκε με αυξητικούς ρυθμούς και βάσει των προσωρινών στοιχείων από αναγγελίες στο ΜΕΝΟ θα καταγράψει ιστορικό ρεκόρ για Τρίτη συνεχόμενη εμπορική περίοδο της τάξεως των 105 εκατ. ευρώ (Εξαγωγές 1/1 έως 15/7/21 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα 2020).

Διαπιστώνεται ότι η προσαρμογή της παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς καθιέρωσαν το προϊόν ως ένα από τα κυριότερα προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών της χώρας μας αποδίδοντας ικανοποιητικό εισόδημα στον Έλληνα παραγωγό αλλά και μετασυλλεκτική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία (η σημασία του επιτεύγματος είναι ότι η συνολική αξία της εξαγωγής του 105 εκ.ευρώ αντιστοιχεί στην αξία εξαγωγής των ροδακίνων και νεκταρινιών μαζί 2020 155,5 χιλ.τ ύψους 101,3 εκ.ευρώ).

Ζητάμε την εντατικοποίηση των ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών στα σημεία εξόδου της χώρας για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως λόγω Covid από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Κατηγορίες Άρθρου:
Εξαγωγές · Προϊόντα