Γεωργικές συμβουλές made in Sterea

17 Ιουλίου, 2021 - 1:44 μμ
76
Views

Γεωργικές συμβουλές, εκπόνηση προγραμμάτων για ιδιώτες κι επιχειρήσεις, επικοινωνία με τους αγρότες είναι το σχήμα της Γεωργικής και Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής ΙΚΕ με έδρα τη Χαλκίδα, που έχει εμβέλεια στη Στερεά Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο, με ικανά και γνωστά στελέχη από τον γεωπονικό χώρο.

Πρωταγωνιστής ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γνωστός και με τη γεωπονική του ιδιότητα, Νίκος Στουπής αλλά κι άλλοι γεωπόνοι, γνώστες των πραγμάτων, οικονομολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί κ.ά.

Σύμφωνα με τους ιδρυτικούς σκοπούς, η εταιρεία στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην εκπόνηση αιτήσεων χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη μορφή μελετών, συμβουλών, ή/και την ανάληψη της υλοποίησης  συγκεκριμένου έργου.

Η GeoLink παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, και ενδεικτικά: Σύνταξη φακέλων υποψηφιότητας για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, παροχή

υπηρεσιών για την διαχείριση-υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών ευρωπαϊκών ενισχύσεων-επιδοτήσεων σε όλους της τομείς της οικονομίας και γενικά κάθε άλλης υπηρεσίας συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο πιστοποίησης  ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίκαιρη χρονικά είναι η ετοιμότητα άμεσης υποστήριξης προγραμμάτων, που έχουν προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα

για:τον Αγροτουρισμό μέσω του LEADER Αλιείας, την ενίσχυση των επιχειρήσεων Εστίασης, τους Νέους Γεωργούς, τα Σχέδια Βελτίωσης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία κ.α.

Η συνένωση των αναγκαίων διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων, η γεωγραφική διασπορά δραστηριοποίησης τους, η γνώση των αναγκών της αγοράς, εγγυούνται το αποτέλεσμα.Το ανθρώπινο δυναμικό της  GeoLink, στελεχώνουν γεωπόνοι όλων των ειδικοτήτων: Ν. Στουπής, Θ. Κουρίδης, Θ. Νικητοπούλου, Π. Τζοβλάς, Ε. Σκουρουλιάκου, Ε. Παλαιολόγου, οικονομολόγοι: Ε. Γαβριήλ, Κ. Πεπονή και Γ. Μπελεγράτης τοπογράφος-μηχανικός.  

Η πολύχρονη εμπειρία,η υψηλή εξειδίκευση, ιδιαιτέρα στον αγρο-περιβαλλοντικό χώρο, η συνεχής επιμόρφωση καθώς και η συνέπεια των ανθρώπων της GeoLink, λένε, μπορούν να αποτελέσουν αρωγό σε κάθε επιχειρησιακή προσπάθεια.