Ενισχύονται οι δεσμοί Πειραιώς – Neuropublic Α.Ε.

16 Ιουλίου, 2021 - 8:18 μμ
108
Views

Το ψηφιακό επιχειρείν ετοιμάζει το πλάνο της επόμενης ημέρας

Με Χριστόδουλο Αντωνιάδη και Ιωάννη Χανιωτάκη ενισχύονται οι δεσμοί της Τράπεζας Πειραιώς με την εταιρεία Neuropublic ΑΕ. Ούτως ή άλλως ο Χρ. Αντωνιάδης είχε ενισχυμένο ρόλο ενώ και ο Ιωάννης Χανιωτάκης γνωρίζει πολύ καλά τα δεδομένα του αγρο-οικονομικού χώρου.

Την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
NEUROPUBLIC Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά. Αντικείμενο της συνέλευσης ήταν, μεταξύ
άλλων, η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-
31/12/2020 και η εκλογή νέου Δ.Σ. που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Τ.Γ.Σ. του έτους 2024.

Από την Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε το νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την είσοδο των κ.κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη και Ιωάννη Χανιωτάκη στο νέο Δ.Σ. της εταιρείας, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η στρατηγική συνεργασία της NEUROPUBLIC Α.Ε. με την Τράπεζα Πειραιώς.

Το νέο Δ.Σ. στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:
Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαρίκλεια Σταματάκη, Αντιπρόεδρος
Ρόζα Γαργαλάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
Γεώργιος Μαμάης, Μέλος
Ιωάννης Μαυρουδής, Μέλος
Καλλιόπη Τσιμιδοπούλου, Μέλος
Ιωάννης Χανιωτάκης, Μέλος
Φώτιος Χατζηπαπαδόπουλος, Μέλος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της εταιρείας για την επόμενη τριετία
και αποφασίσθηκε να ενισχυθεί σημαντικά ο ρόλος της NEUROPUBLIC στην ψηφιοποίηση του αγροτικού
τομέα κατά το διάστημα αυτό.

Η εταιρεία ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Φώτιο Χατζηπαπαδόπουλο και τον απερχόμενο Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Μαμάη, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν – αν και παραμένουν στο ΔΣ ως απλά μέλη κι ευχήθηκε καλή θητεία στον νέο πρόεδρο κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη, στην νέα Αντιπρόεδρο κ. Χαρίκλεια Σταματάκη, τη διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ρόζα Γαργαλάκου και στα μέλη του νέου Δ.Σ., καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Κατηγορίες Άρθρου:
Πράσινη Πόλη · Ψηφιακό Επιχειρείν