Προσοχή στα αρδευτικά δίκτυα υψηλής πίεσης κοντά σε κολώνες της ΔΕΗ

26 Μαΐου, 2021 - 2:08 πμ
67
Views

Tην προσοχή των καλλιεργητών κατά τη χρήση συστημάτων άρδευσης υψηλής πίεσης (καταιονισμός, τεχνητή βροχή) και τη διενέργεια ψεκασμών σε δέντρα και καλλιέργειες που βρίσκονται πλησίον ηλεκτροφόρων αγωγών.

Κι αυτό διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για τους ίδιους και διακοπής της παροχής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή, εφιστά ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Σε περιπτώσεις συστημάτων άρδευσης υψηλής πίεσης σε καλλιέργειες, που γειτνιάζουν με το Δίκτυο Διανομής, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε:Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις, κατά τη μεταφορά τους, να μην πλησιάζουν τις ηλεκτρικές γραμμές.

1ον. Το εκτοξευόμενο νερό να μην πλησιάζει τις ηλεκτρικές γραμμές, ακόμη και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, μέσω της κατάλληλης ρύθμισης των στομίων εκτόξευσης νερού. Σε περίπτωση, που υπάρξουν προβλήματα οι καλλιεργητές πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ (11500, Κέντρο Εξυπηρέτησης και Βλαβών).