Γάλα: τα ρομπότ είναι εδώ!

22 Ιανουαρίου, 2021 - 7:05 μμ
96
Views

Οι νέες εφαρμογές στη Ρομποτική φέρνουν επανάσταση στη σταβλισμένη κτηνοτροφία. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές και για τη σταβλισμένη αλλά και για ζώα ελευθέρας βοσκής, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη χώρα μας. Ήδη υπάρχουν εφαρμογές και στην ελληνική αγελαδοτροφία γαλακτοπαραγωγής και στην εκτροφή πτηνών ενώ άλλοι κλάδοι δεν έχουν κατορθώσει να προσαρμοστούν τόσο καλά στην παραγωγή. Στο εξωτερικό έχουμε μεγάλες αλλαγές και στην παραγωγή χοίρειου κρέατος.

Κατηγορίες Άρθρου:
Πράσινος Πλανήτης · Ψηφιακή Φάρμα